Korte en krachtige
analyse van uw KMO.

StratScan

uw inzicht in uw toekomst

Uw Uitdagingen

De gemiddelde levensduur van een bedrijf is heden 20 jaar en die levensduur wordt steeds korter ten gevolge van de technologische revolutie die exponentieel toeneemt.

Op 100 jaar is de gemiddelde levensduur van een bedrijf met meer dan 80% afgenomen en de vooruitzichten zijn dat tegen 2030 de gemiddelde levensduur van een bedrijf nog eens met 5 jaar afneemt.

Onze Expertise

Veel bedrijven hebben niet de mogelijkheid om zich aan te passen aan de steeds veranderende markt en omgeving omdat ze niet gewapend zijn met een lange termijn plan dat inspeelt op de veranderende noden. Slechts een handvol bedrijven kan zich opnieuw uitvinden en zichzelf een nieuwe lente gunnen

Inconel Consulting scant uw bedrijf strategisch en organisatorisch en kijkt of u de juiste accenten legt in uw processen om boven het gemiddelde uit te stijgen.

Waarom een StratScan?

1. Technologie verandert exponentieel, terwijl organisaties een logaritmische groei doormaken.

Dit betekent dat technologie sneller verandert dan dat organisaties deze verandering kunnen omarmen. Dat de technologie exponentieel verandert hoeft geen betoog daar de industriële revoluties elkaar alsmaar sneller opvolgen. Mensen en organisaties hebben simpelweg tijd nodig om hun denken, doen en laten aan te passen. Er is dus een limiet aan de snelheid waarmee een organisatie kan veranderen.

2. De gemiddelde levensduur van een bedrijf neemt af met het verloop van de tijd.

Door die exponentiële verandering van technologie en de moeilijkheid voor organisaties om zich aan te passen daalt de gemiddelde levensduur van een bedrijf in de tijd. Elk bedrijf doorloopt een cyclus. We beginnen ergens in de winter. Dan komt de lente, de zomer, we groeien, en in de herfst beginnen we ons af te vragen ‘zijn we nog wel goed bezig?’ Ben ik wel zo uniek?’ Elk bedrijf in elke sector kan je plaatsen in één van de vier stadia. Het staat vast dat je na verloop van tijd terug in de winter komt. Als je niet kan innoveren en transformeren houdt het op als organisatie. Een bedrijf dat de winter wil overleven, moet zich richten op de lange termijn, op meerwaarde voor de samenleving.

Hoe werkt een StratScan?

Om boven het gemiddelde uit te stijgen dienen we een antwoord
te vinden op de volgende vragen:

1. Wat is de operationele strategie van het bedrijf?

Op zich een eenvoudige vraag, maar weet u het antwoord ?

Bij veel bedrijven is de operationele strategie niet duidelijk, soms kom je een mix van verschillende strategieën tegen. Deze bedrijven geraken dan ook niet vooruit.

Met een tool kit kijken we na welk strategisch model uitgesproken aanwezig is of welk model het best geschikt is voor uw bedrijf.

2. In welke mate zijn de bedrijfsprocessen gealigneerd met deze strategie?

Eens duidelijkheid over het strategisch model is het de vraag of alle processen gealigneerd zijn volgens deze operationele strategie.

Worden de juiste accenten gelegd in de verschillende bedrijfsprocessen?

Voorbeeld van een bedrijf dat Operationele Excellentie nastreeft maar waar meerdere processen onvoldoende uitgebouwd zijn. Sommige  processen van de Product Leiderschap strategie zijn te uitgesproken aanwezig. Dit intern conflict leidde tot marginale winstgevendheid.

3. Wat is de maturiteit van de organisatie?

Aan de hand van een vragenlijst wordt het niveau van de organisatie bepaald.

Processen die op een lager maturiteitsniveau staan houden de ontwikkeling van het bedrijf tegen.

Voorbeeld van een bedrijf waar de verschillende departementen op een ander maturiteitsniveau ageren. Dit leidt tot grote frustraties en maken het bedrijf kwetsbaar.

Met een duidelijke strategie,  processen die rond deze strategie zijn uitgebouwd en een organisatie met de nodige maturiteit  volgt uw bedrijf gemakkelijker de exponentiële technologische verandering en bent u goed gewapend om ook in de toekomst  verder succesvol te zijn.

KMO Consultancy

Tel: +32 476 800 637
Email: michel@inconel-consulting.be

Inconel bvba
Predikherenhoevestraat 23
2840 Reet (Rumst)
België

BTW BE0.869.599.159

Contacteer ons

9 + 3 =