“Strategy is often like desert rain. Before the raindrops hit the desert floor, they evaporate, creating little or no effect below”

Ontdek onze

Diensten

Uw uitdagingen

In de B2C wereld is gepersonaliseerde massaproductie al lang geen taboe meer. Denk maar aan de sportschoen met persoonlijke tinten die binnen de week aan huis wordt geleverd. Deze trend zet zich door in de B2B.

De 4e industriële revolutie is volop aan de gang (Industrie 4.0 : Smart manufacturing, Smart Services). Het verkorten van de cyclustijd en time to market aan verlaagde kosten en verhoogde complexiteit vormen uw uitdaging van de toekomst en vragen diepgaande veranderingen in uw bedrijf.

Onze expertise

Wij worden ingehuurd omdat we de kennis bezitten de communicatie en het proces van verandering te versnellen. Dat is de hoofdreden waarom we frequent aan de basis liggen van transformatie binnen KMO’s.

Onze klanten verstaan de noodzaak om hun organisatie en mensen zich te laten aanpassen aan die verandering, juist om het volle voordeel te realiseren dat uit die transformatie voortvloeit.
Zij kiezen Inconel Consulting om ons vermogen grote en complexe vraagstukken snel op te lossen.

Verbetertraject

Terwijl we in het groeitraject alle processen onder de loep nemen, beperken we ons in het verbetertraject tot de processen die directe aanleiding geven tot daling of stabilisatie van de marges.

Een grondige financiële analyse, een trendanalyse op de operationele resultatenrekening en een doorlichting van de processen geven een eerste indicatie. Koppeling van deze resultaten aan observaties op de werkvloer en het operationeel model leiden tot een gericht verbetertraject.

Inconel analyseert, observeert en begeleidt u doorheen het verbetertraject.

Z

Groeitraject

In sommige bedrijven is de missie, visie en strategie bekend bij het management maar is het niet vertaald naar de werknemers, in andere bedrijven is het latent aanwezig maar niet uitgesproken, in een beperkt aantal bedrijven is het niet aanwezig. Toch slagen deze bedrijven er in om tot een bepaalde grootte succesvol te zijn dankzij het dynamisme van de ondernemers en werknemers.

Om verdere groei te realiseren is er echter een duidelijk plan nodig en een organisatie die dat plan ondersteunt en uitvoert. Inconel begeleidt u in dit traject door het formuleren en implementeren van een winnende business strategie.

Organisatie en structuur

De vorm en het niveau van structuur in een organisatie zijn afhankelijk van het strategisch operationeel model dat het bedrijf gekozen heeft en of het zich wil onderscheiden van de concurrentie.

Een onderzoek naar de alignatie van de activiteiten met het operationeel model en een commitment check geven de maturiteit van de processen binnen de organisatie weer.
Of we enkel alle processen naar hetzelfde niveau trekken of we de ganse organisatie naar een hoger niveau tillen is afhankelijk van de positionering van het bedrijf in de competitieve arena.

Een kostengunstige daadkrachtige organisatie uitbouwen in een land met hoge loonkosten is geen evidentie. Inconel beschikt over meer dan 15 jaar expertise op dit vlak en helpt u graag in dit veranderingstraject.

KMO Consultancy

Tel: +32 476 800 637
Email: michel@inconel-consulting.be

Inconel bvba
Predikherenhoevestraat 23
2840 Reet (Rumst)
België

BTW BE0.869.599.159

Contacteer ons

4 + 9 =